Hallo

Het is voor het ogenblik rustig voor wat de kweek betreft. De vogels zijn inmiddels in goede conditie. Hierbij enkele foto’s van enkele A. taranta mannen in de volière. Dit zijn nog enkele beschikbare mannen in groen, D groen en EF misty groen,

Hello,

For the moment it is quiet concerning the breeding. Meanwhile the birds are in good condition. Herewith some pictures of some A. taranta cocks in the aviary. These are still available cocks in green, D green and SF misty green.

Volière met A. taranta mannen – Aviary with A. taranta cocks