De kweek is bijna beëindigd. Nog twee paartjes met jongen in de blok. De kweek is ondanks kweekproblemen zoals niet bevruchte eieren, jongen die afsterven in het ei en jongen die sterven in de kweekblok worden, bevredigend verlopen. Naast jongen in wildkleur, zijn er ook jongen met de mutaties donkerfactor, misty en teal. De meeste paartjes (11) hebben drie jongen. Twee paartjes hebben elk vier jongen grootgebracht. Vier kweekparen hebben twee jongen en nog eens vier paren hebben elk een jong gekweekt. Thans is de rui begonnen voor de kweekparen en de jongen kunnen zich verder ontwikkelen en op kleur komen.

The breeding is nearly ended. Two pairs have still youngs in the nesting box. The breeding is in spite of breeding problems such as not fertilized eggs, youngs that die in the egg and youngs who die in the nesting box, is satisfying. Next two youngs in wildcolour, there are also yoyngs with the mutations dark factor, misty and teal. Most of the pairs (11) have three youngs. Two pairs have each four youngs. Four breeding pairs have two youngs and another four pairs have bred each one young. Now the molting has started for the breeding pairs and the youngs can further develop themself and their colour.

Kweek 2021 – Breeding 2021