A. taranta D groen man A. taranta op Gouden Ring Show A. taranta groen pop

De vogels zijn uitgeruid en klaar om eventueel deel te nemen aan vogeltentoonstellingen. Taranta’s zitten meestal strak in de veren en zijn erg rustige vogels. Het zijn ideale tentoonstellingsvogels. Vraag is of je eigen kweekvogels over tentoonstellingskwaliteiten beschikken.

Daarom kan het deelnemen aan vogeltentoonstellingen, waarbij de vogels gekeurd worden volgens de standaardvoorwaarden, wel eens nuttig en interessant zijn. Men weet dan wat de goede en minder goede eigenschappen zijn van de eigen vogels.

 

Voor A. taranta gelden de volgende algemene keurtechnische opmerkingen:

  • De kleur van het voorhoofd bij de man is zo strak mogelijk afgelijnd op de kruin met de kleur van het achterhoofd. Deze kleurscheiding loopt, vanaf de kruin, verticaal naar het oog en vandaar ongeveer horizontaal naar de inplant van de snavelbasis;
  • De oogring bij de man is duidelijk en ononderbroken zichtbaar;
  • Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief;
  • De twee middelste staartpennen zijn eenkleurig met op het einde een zwarte dwarsband;
  • De ondervleugeldekveren bij de man en de pop zijn verschillend van kleur. Bij de groene vogels bijvoorbeeld zijn deze zwart-antraciet met in de vleugelboog smalle groene veertjes bij de man en bij de groene pop zijn deze eerder grijs-antraciet met meer groene veertjes in de vleugelboog. Omdat deze veervelden tijdens de beoordeling normaal niet zichtbaar zijn, worden ze ook niet vermeld bij de beschrijvingen.

Meer info over de standaard A. taranta is te vinden op de website van de Belgische Vereniging voor Agporniden (BVA) www.agapornidenclub.be onder de rubriek BVA Masters – Standaardeisen – A. Taranta

The birds are muted and ready to participate eventually in bird shows. Taranta’s are most off all in good condition and very quiet. They are ideal show birds. Question is if your own birds meet the standard.

Therefore participating in a bird show can be usefull to know if your own birds respond to the type which is ’the most beautiful’ according to the bird organizations.

More information about the standard A. taranta can be found on the BVA website www.agapornidenclub.be – BVA Masters – Standaardeisen – A. taranta.

Tentoonstellingstijd – Exposition time